KőrDáma Egyesület
Galéria7
Pergő: A Debreceni Nagyvásárban című műsora

A Pergő Hagyományőrző Műhely évről-évre megújuló kínálata a következő:

Interaktív, dramatikus játék: a műfaj lehetőséget teremt a népi dramatikus játék hagyományainak felelevenítésére, a magyar népmesekincs feldolgozására. Az alkalmi alakoskodó játékoktól a vásári komédiások, képmutogatók, csepűrágók és jeles napokhoz kapcsolódó maszkos alakoskodások, népszokások, gyűjtések feldolgozásáig széles tematikus és stiláris teret adva. A családtagok közösen nézői, sőt akár időleges színpadi résztvevői lehetnek a darabnak. Lásd: Kolontos Palkó és a Szamara című műsorunk.
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Táncház: a magyar tánchagyományok felelevenítésére, a zene és mozgás örömének megtapasztalására ad lehetőséget. A nap programjai között szerepelhet családi táncház, aprók táncháza, és a nap zárásaként, akár a gyerekek nyugovóra térte után felnőtt táncház. Itt lehetőség van az adott közösség előzetes élményeihez, ismereteihez mérten tánctanulásra, alapok elsajátítására, és az adott régió legjellemzőbb táncalapjainak elsajátítására is. A legteljesebb élmény megéléséhez az élő zene rendkívüli mértékben hozzájárul. (közreműködők: Bürkös zenekar, Bakator zenekar, valamint a Debreceni Népi Együttes táncosai)
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Hangszerbemutató, daltanulás, közös éneklés, dalos játékok: a tematikus alapként választott jeles nap, vagy időszak népzenéinek, a régió jellemező hangszereinek megismerése, megszólaltatása, bemutatása. A kötődő dalok, dalos játékok megismerése, felelevenítése, közös játszása. 
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Kézműves tevékenység: a nap tematikájához kapcsolódó kreatív kézműves tevékenység, melynek keretében a család minden tagja alkothat. Hangsúlyt fektetünk a gyerekek és felnőttek közös örömteli munkájára, emellett lehetőséget teremtünk a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt a természetes anyagok, a természetben található anyagok felhasználásához való visszatalálásra, vagy ezek felfedezésére. Nagy súllyal kerülnek a programba a hagyományos népi kismesterségek. Mind motívum elemei, munkaeszközei, alapanyagai, technikái. A hagyományokat a XXI. század tárgyi kultúrájához illesztve mind régmúlt idők hagyományos darabjainak, mind anyag, technika és motívumkincs felhasználásában a hagyományokhoz kapcsolódó, mégis ízig-vérig mai tárgyak elkészítésre lehetőséget adunk. A kézműves tevékenységek mind közösen végezhető (felnőtt-gyermek közös tevékenysége), mind korcsoport szerint differenciált formában is elővezethetők a nap folyamán: családi, gyerek, felnőtt alkotó körre bontva, mind tematikájában, mind technikailag. Tematikusan is megoszolhatnak a kisebb kézműves foglalkozások a családi napok folyamán: kapcsolódhatnak az adott ünnepkörhöz (pl. húsvéti tojásdíszek…), és/vagy a dramatikus előadáshoz (pl. báb-, vagy betlehem készítése) a hangszerbemutatóhoz (hangszer készítése). Felnőttek számára játékkészítés (közös játékhoz, alkalmi játéktárgyak, társasjátékok…), apróbb lakberendezési, vagy viseleti tárgyak készítése…
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Mesélő morzsoló: szülők és kisgyermekek közös csendesebb tevékenysége, karon ülő korú gyermekek és nagyobbacska testvéreik számára is ajánlott lehet. Itt valóban lehetőségük adódik a régi idők egyik jellemző mesehallgatási formájának megelevenítésére, amikor (vagy kukorica morzsolás, vagy borsó-, babszemezés közben a tűz körül lekuporodva hallgatták az édesanyák, vagy nagymamák, nagypapák meséjét. Ugyanitt lehetőség nyílik a kisbaba-kismama-testvér játszóra is, ringatók, ujjsimogatók, mondókák elsajátításával, ahol szülői felügyelettel szakembereink vezetésével az ovis nagytestvér együtt játszhat a kicsivel, tanítgathatja, ringathatja, ezzel erősítve a testvéri kapcsolatokat, oldva az ilyenkor gyakori problémákat.
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Népi játszótér: itt kihelyezett eszközeink lehetőséget biztosítanak ügyességünk, erőnk felmérésére, természetes anyagok felhasználásával. (célba dobás, ugrás, mocsárjárás, forgók, mászók, pörgettyűk…) Az egész nap folyamán a résztvevők rendelkezésére állhat, vagy időlegesen is „megnyithatja kapuit”.
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

„Sportolda”: a résztvevő gyerekek és felnőttek népi sportokkal ismerkedhetnek meg, ügyességi, gyorsasági sportszámokban, csapatjátékokban próbálhatják ki magukat. Akár sorversenyekhez hasonlóan megszervezett családi vetélkedő (gumicsizma hajítástól, a szalmabála-vár építésig), akár a csapatjátékok (pl. méta) esetében korosztályos csapatok bajnoksága is megszervezhető. 
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Kóstolda: Ennek keretében a gasztronómia „kerül terítékre”. Lehetőség van a népi hagyományban, és gyógyászatban is használatos teák, frissítők megismerésére, kóstolására. A térség jellemző hagyományos ételeinek elkészítésére, megkóstolására (az adott ünnepkör, évszak hagyományait szem előtt tartva). Itt a családok közösen is tevékenykedhetnek, de akár főleg a szülőknek szánt programrész is lehet.  
Kérjen árajánlatot:
petelaci@gmail.com

Hajdúsági Hagyományőrző Látványstand

 

A debreceni Pergő Hagyományőrző Műhely tagjai a magyar népzene, tánc, népi dramatikus, népi kézművesség és kézműipar művelői. Alapítói között a Szeredás Együttes, a Debreceni Népi Együttes, a Hajdú Táncegyüttes, a Bürkös zenekar, a Bakator zenekar mellett számos népművészet ifjú mestere található.

A "Hajdúsági Hagyományőrző Látványstand" létrehozásával a célunk a következő:

 

A hazai kézművesség, emellett a "Hajdúsági portékák"piaci helyzetének javítása, előnyhöz juttatása, a bennünket elöntő távol keleti és egyéb egzotikusnak mondott, ál kézműves giccsözönnel szemben.

A Hajdúsági Hagyományőrző Látványstand megjelenése:

 

Természeti és városi környezetbe is illeszkedő  faszerkezetes sátrakból kínáljuk jellemzően zsűrizett iparművészeti és kézműves portékáinkat. Az általunk felállított stand, a felépített vásárkép, a kínált "Hajdúsági portékák" látványa, a vásárló közönséget kicsit visszarepíti az 1900-as évek vásári forgatagába.

„Hívogató emléktárgyak" Egy új szemlélet megszületése a vásárokban:

 

A kézműves alkotásaink során több szempont vezérli műhelyünk tagjait. A hagyományos anyagok, technológiák, tárgy és mintakultúra megismertetése mellett fontosnak tartjuk megmutatni, hogy mindezek az anyagok, minták napjaik praktikus használati tárgyai.

Létrehozójuk nem egyszer maga az árus, aki kezünkbe adja azokat, elmeséli történetüket, tanácsot ad használatukhoz. Egy ilyen termék egyszeri, megismételhetetlen, s valóban sajátunkká válik. Tehát  egy-egy napi használatba kerülő kézműves tárgy minden kézbefogáskor feleleveníti a hozzákapcsolódó élményeket, hangulatokat és ezzel lehetőséget teremt, hogy a vásárlót jó érzés töltse el a Hajdúsági portékánkkal kapcsolatban és így újra és újra felkeresse Önök  városát, rendezvényét.

Hajdúsági portékáik saját termékeink:

 

A Bürkös Zenekar tematikus, őshonos magyar állatfajokat bemutató könyve cd melléklettel, Szabó Katalin viseletkészítő termékei, Szaru használati tárgyak, (magyarszürke ivó poharak, kürtök,...)Kézzel készített merített papírok, bőrműves termékek, Heit Lóránt "Létavértesi" tormáiDebrecen