KőrDáma Egyesület
Galéria9
Pergő: Kolontos Palkó és a szamara című műsor
Galéria8
Pergő: A Debreceni Nagyvásárban című műsora
Galéria7
Pergő: A Debreceni Nagyvásárban című műsora
Galéria6
Pergő Hagyományőrző Műhely- Bürkös Zenekar Balatonfüred 2013
Galéria5
Bürkös Zenekar (Címerünk a magyar szürke lemezfelvétel)USA, New York (2011)
Galéria4
Pergő-Bűrkös: Magyar Nagykövetség Ausztria, Bécs 2012
Galéria3
Bürkös Zenekar
Galéria2
Bürkös Zenekar: Téka Tábor (2013)
Galéria1
Hajdúböszörmény disznótor 2014.
Galéria7
Hangfelvétel Bürkös Zenekar 2014 április Debrecen, Kölcsey Studió
Galéria10
Hangfelvétel közben Berecz András és Dezsőházi Tamás 2014 április
Projektek
A projekt célja, a kiírással összhangban a társadalmi együttműködés erősítése és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, melyet a PERGŐ Egyesület az ifjúsági korosztály aktív közreműködésének ösztönzésével, a közösségi aktivitás népszerűsítésével,a helyi közösségek és önkéntesek összefogásának szorgalmazásával és szakmai támogatásával kíván elérni . Ennek megvalósítását szakemberekkel, civil előadóművészekkel, hagyományőrző csoportokkal, kulturális és önkéntes fogadószervezetek együttműködésével szeretnénk megvalósítani.   
Kedvezményezett neve: Pergő Kulturális Hagyományőrző Egyesület

Projekt címe: Hajdúsági/”COOL”/-Túra

Támogatás összege: 24.000.000.-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt azonosítója:EFOP-1.2.2-15-2016-00113

Támogatási döntésmegszületése: 2016.11.23

Projektmegvalósításának kezdő időpontja: 2016.08.01

Projekt befejezésénektervezett időpontja: 2020.05.01

Projekt helyszínei: Derecske, Hortobágy, Berettyóújfalu, Báránd, Debrecen

A HAJDÚSÁGI COOL-TÚRA RÖVID BEMUTATÁSA:

-A múlt gyökerei táplálják a jövő generációit -
A projekt célja, a kiírással összhangban a társadalmi együttműködés erősítése és a hátrányos  megkülönböztetés elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, melyet a PERGŐ Egyesület  az  ifjúsági  korosztály  aktív  közreműködésének  ösztönzésével,  a  közösségi   aktivitás népszerűsítésével, a helyi közösségek és önkéntesek összefogásának  szorgalmazásával és   szakmai  támogatásával  kíván  elérni .  Ennek  megvalósítását  szakemberekkel, civil előadóművészekkel, hagyományőrző  csoportokkal,  kulturális  és  önkéntes  fogadó
szervezetek együttműködésével szeretnénk megvalósítani.
A programban szerepet kap az önkéntesség  mintájának  megerősítése,  az  aktív  önkéntességet népszerűsítő rendezvények, az önkéntesek bevonását segítő és létszámát növelő felkészítő  oktatások, képzések és kompetenciafejlesztések;  valamint  olyan ifjúsági fesztiválok és workshopok szervezése,  amely a hagyományokhoz  kapcsolódó  kulturális  érték megőrzésével,  a  szabadidő  hasznos  eltöltésével,  és  a  testi  –lelki kiegyensúlyozottság   megteremtésével, a hon és helyismeret tudásanyagának bővítésével, a létező közösségek  összetartásának fejlesztésével és új közösségek létrejöttének ösztönzésével segíti a helyi közösségek mindennapi  életét.
A hagyományőrzés és a zene hangulatteremtő, örömszerző hatásait  nagymértékben igyekszünk  kiaknázni hagyományőrző és megismertető munkánk során.

A projekt szükségességét indokolja, a napjainkat is jellemző rendkívül gyors életformaváltása mely következtében a zártabb közösségekben megnehezült a világban való eligazodás és alkalmazkodás, így a választott településekben is. Jellemzővé vált a hagyományos közösségek felbomlása, a kisközösségek csökkenő száma. A hagyományoktól való elszakadás egyfajta elidegenedést, identitásválságot eredményez. A hagyományok őrzése olyan értékvilágot, életminőség-elvet közvetít, amelynek alapján az egyén önmaga és a világ megismerésével értelmet találhat a mindennapokban. A közelmúltban a hagyomány a közösség önmegtartó erejeként működött, a tudásátadás struktúráját jelentette, értékrendet, normákat, viselkedésmintákat közvetített, nemzedékek közös tapasztalatát örökítette át. Jelenünkben ennek az egységnek a felismerése csökkentheti a konfliktusok veszélyét. A hagyományos értékek megőrzésével egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel. A hagyományőrzésnek és a hagyományok megtartásának fontos szerepe van a változásokhoz, az új helyzetekhez való alkalmazkodásban, biztos keretet nyújt a világban való eligazodáshoz. A hagyomány mindezek mellett társadalmi szervezőerő szerepét is betöltheti, amelynek feladata a tudásmegőrzés és közvetítés.

A projektünk célja elsősorban az értékőrző szemléletalakítás, a hagyománytudatos életforma kialakítása, a régi hagyományok új tartalommal való megtöltése, új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására. Programunk részét képezi az helyi igényekhez igazodó, az érintett teleüléseken élő közösségek és önkéntesek összefogására épülő munka, amellyel fontos, a közösségüket érintő kutató, felderítő munkát is végeznek. Programjainkra minél nagyobb réteget kívánunk megszólítani az adott településen. A kutatásainkkal és programjainkkal szeretnénk segítséget nyújtani a településen élők közösségformálásában, a tanórán kívüli szabadidős programok sokszínűbbé tételéhez. Ezek segítségével a fiatalok kibontakoztathatják képességeiket és fejlődhet önkifejező képességük.

Ezzel a sorozattal szeretnénk hívogatni, újból értéket és odafigyelést teremteni a Hajdúsági hagyományoknak, a Hajdúsági embereknek és a helyi nevezetességeknek. A hagyomány képes integrálni olyan újításokat, illetve képes befogadni olyan kívülről jövő műveltségi elemeket is, amelyek újítást és változást eredményeznek a népi kultúra egy-egy területén, így az ifjúság is bővítheti, frissítheti településük kulturális életét.

Igényfelmérés szervezetek számára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHwJvNGJPn8Xyv1nGKzjZoR5ql81dXFK3Rp2g7ZgwQcEs7vw/viewform

Jelentkezési lap önkéntes képzésre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYcLKxADSPqZsf5nJl2FGb9EyrdqTIa-Q7PAzwrBd73aASA/viewform

Fotók a projektről:

Workshopok:

Toborzás Debrecen

I. Hagyományőrző családi hétvége Báránd (2017.06.16-06.18-ig)

II. Hagyományőrző családi hétvége Berettyóújfalu (2017.07.07-07.09-ig)

I. Hajdúsági Hagyományőrző Fesztivál-Derecske (2018.06.23)

III. Hagyományőrző családi hétvége Konyár (2018.07.13-07-15)

IV. Hagyományőrző családi hétvége Hajdúhadház (2019.07.19-07.21-ig)

II. Hajdúsági Hagyományőrző Fesztivál-Derecske (2019.06.21)

V. Hagyományőrző családi hétvége Hortobágy (2019.07.26-07.28-ig)

VI. Hagyományőrző családi hétvége Debrecen (2020.01.31-02.02-ig)

Debrecen