KőrDáma EgyesületA projekt célja, a kiírással összhangban a társadalmi együttműködés erősítése és a hátrányos  megkülönböztetés elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, melyet a PERGŐ Egyesület  az  ifjúsági  korosztály  aktív  közreműködésének  ösztönzésével,  a  közösségi   aktivitás népszerűsítésével,a helyi közösségek és önkéntesek összefogásának  szorgalmazásával és   szakmai  támogatásával  kíván  elérni .  Ennek  megvalósítását  szakemberekkel, civil előadóművészekkel, hagyományőrző  csoportokkal,  kulturális  és  önkéntes  fogadószervezetek együttműködésével szeretnénk megvalósítani.
   
Kedvezményezett neve: Pergő Kulturális Hagyományőrző Egyesület

Projekt címe: Hajdúsági/”COOL”/-Túra

Támogatás összege: 24.000.000.-Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt azonosítója:EFOP-1.2.2-15-2016-00113

Támogatási döntésmegszületése: 2016.11.23

Projektmegvalósításának kezdő időpontja: 2016.08.01

Projekt befejezésénektervezett időpontja: 2020.05.01

Projekt helyszínei: Derecske, Hortobágy, Berettyóújfalu, Báránd, Debrecen

A HAJDÚSÁGI COOL-TÚRA RÖVID BEMUTATÁSA:

-A múlt gyökerei táplálják a jövő generációit -
A projekt célja, a kiírással összhangban a társadalmi együttműködés erősítése és a hátrányos  megkülönböztetés elleni küzdelemben való aktív szerepvállalás, melyet a PERGŐ Egyesület  az  ifjúsági  korosztály  aktív  közreműködésének  ösztönzésével,  a  közösségi   aktivitás népszerűsítésével, a helyi közösségek és önkéntesek összefogásának  szorgalmazásával és   szakmai  támogatásával  kíván  elérni .  Ennek  megvalósítását  szakemberekkel, civil előadóművészekkel, hagyományőrző  csoportokkal,  kulturális  és  önkéntes  fogadó
szervezetek együttműködésével szeretnénk megvalósítani.
A programban szerepet kap az önkéntesség  mintájának  megerősítése,  az  aktív  önkéntességet népszerűsítő rendezvények, az önkéntesek bevonását segítő és létszámát növelő felkészítő  oktatások, képzések és kompetenciafejlesztések;  valamint  olyan ifjúsági fesztiválok és workshopok szervezése,  amely a hagyományokhoz  kapcsolódó  kulturális  érték megőrzésével,  a  szabadidő  hasznos  eltöltésével,  és  a  testi  –lelki kiegyensúlyozottság   megteremtésével, a hon és helyismeret tudásanyagának bővítésével, a létező közösségek  összetartásának fejlesztésével és új közösségek létrejöttének ösztönzésével segíti a helyi közösségek mindennapi  életét.
A hagyományőrzés és a zene hangulatteremtő, örömszerző hatásait  nagymértékben igyekszünk  kiaknázni hagyományőrző és megismertető munkánk során.

A projekt szükségességét indokolja, a napjainkat is jellemző rendkívül gyors életformaváltása mely következtében a zártabb közösségekben megnehezült a világban való eligazodás és alkalmazkodás, így a választott településekben is. Jellemzővé vált a hagyományos közösségek felbomlása, a kisközösségek csökkenő száma. A hagyományoktól való elszakadás egyfajta elidegenedést, identitásválságot eredményez. A hagyományok őrzése olyan értékvilágot, életminőség-elvet közvetít, amelynek alapján az egyén önmaga és a világ megismerésével értelmet találhat a mindennapokban. A közelmúltban a hagyomány a közösség önmegtartó erejeként működött, a tudásátadás struktúráját jelentette, értékrendet, normákat, viselkedésmintákat közvetített, nemzedékek közös tapasztalatát örökítette át. Jelenünkben ennek az egységnek a felismerése csökkentheti a konfliktusok veszélyét. A hagyományos értékek megőrzésével egymásra fogékony, toleráns kulturális közösségek építhetők fel. A hagyományőrzésnek és a hagyományok megtartásának fontos szerepe van a változásokhoz, az új helyzetekhez való alkalmazkodásban, biztos keretet nyújt a világban való eligazodáshoz. A hagyomány mindezek mellett társadalmi szervezőerő szerepét is betöltheti, amelynek feladata a tudásmegőrzés és közvetítés.

A projektünk célja elsősorban az értékőrző szemléletalakítás, a hagyománytudatos életforma kialakítása, a régi hagyományok új tartalommal való megtöltése, új hagyományok kialakítása az eltűnő közösségi funkciók pótlására. Programunk részét képezi az helyi igényekhez igazodó, az érintett teleüléseken élő közösségek és önkéntesek összefogására épülő munka, amellyel fontos, a közösségüket érintő kutató, felderítő munkát is végeznek. Programjainkra minél nagyobb réteget kívánunk megszólítani az adott településen. A kutatásainkkal és programjainkkal szeretnénk segítséget nyújtani a településen élők közösségformálásában, a tanórán kívüli szabadidős programok sokszínűbbé tételéhez. Ezek segítségével a fiatalok kibontakoztathatják képességeiket és fejlődhet önkifejező képességük.

Ezzel a sorozattal szeretnénk hívogatni, újból értéket és odafigyelést teremteni a Hajdúsági hagyományoknak, a Hajdúsági embereknek és a helyi nevezetességeknek. A hagyomány képes integrálni olyan újításokat, illetve képes befogadni olyan kívülről jövő műveltségi elemeket is, amelyek újítást és változást eredményeznek a népi kultúra egy-egy területén, így az ifjúság is bővítheti, frissítheti településük kulturális életét.

Igényfelmérés szervezetek számára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHwJvNGJPn8Xyv1nGKzjZoR5ql81dXFK3Rp2g7ZgwQcEs7vw/viewform

Jelentkezési lap önkéntes képzésre:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYcLKxADSPqZsf5nJl2FGb9EyrdqTIa-Q7PAzwrBd73aASA/viewform

Fotók a projektről:

Workshopok:

Toborzás Debrecen

I. Hagyományőrző családi hétvége Báránd (2017.06.16-06.18-ig)

II. Hagyományőrző családi hétvége Berettyóújfalu (2017.07.07-07.09-ig)

I. Hajdúsági Hagyományőrző Fesztivál-Derecske (2018.06.23)

III. Hagyományőrző családi hétvége Konyár (2018.07.13-07-15)

IV. Hagyományőrző családi hétvége Hajdúhadház (2019.07.19-07.21-ig)

II. Hajdúsági Hagyományőrző Fesztivál-Derecske (2019.06.21)

V. Hagyományőrző családi hétvége Hortobágy (2019.07.26-07.28-ig)

VI. Hagyományőrző családi hétvége Debrecen (2020.01.31-02.02-ig)

Kisfilm I.
Kisfilm II.

     Projektösszefoglaló

A program 45 hónapjának időtartama alatt (azaz 2016.08.01 - 2020.05.01-ig), összesen 30 db közösségi önkéntes esemény megvalósítására került sor: : 12 db workshop, 4 db képzés, 6 db családi hétvége, 2 db Hajdúsági Hagyományőrző fesztivál, 5 db kisfilm készítés és 1 db kiadvány készítés.

Helyszínei: Debrecen, Derecske,Berettyóújfalu, Hortobágy, Nyíradony, Hajdúhadház, Báránd.

A projektben résztvevők: összes önkéntes résztvevő: 656 fő, ebből 390 fő nő. Összes 25 évalatti résztvevő: 398 fő, ebből 240 fő nő. Családtagok és egyéb érdeklődők létszáma 300 fő.

A projektben az önkéntes programok és események során a résztvevők új ismereteket kaptak a hagyományőrző szervezetek működéséről, pénzügyi tervezéséről, melynek eredményeként szélesebb rálátásukkal és együttműködő hozzáállásukkal segíthetik a lakókörnyezetükben működő társadalmi szervezetek munkáját, kis közösségek működését.

A programok összességével a honismereti és kulturális értékek generációkon átívelőmegőrzéséhez, népszerűsítéséhez és társadalmi hozzáadott értékek teremtéséhez kívántunk hozzájárulni. A részvevő fiatalok mellett, családtagok és érdeklődők,önkéntesek és kulturális szervezetek is bekapcsolódtak az integrált kulturális események megvalósításába.

A projektmenedzsmentje a 45 hónap alatt önkéntesen látta el a szakmai és pénzügyi feladatok koordinálását, továbbá közreműködött a projekt eredményeinek elterjesztésében, valamint a nyilvánosság biztosításában.

A projektmegvalósítása során folyamatosan szem előtt tartottuk az Európai Unió Esélyegyenlőségi irányelveit, lehetőség szerint minden érdeklődő számára biztosítottuk a részvétel lehetőségét.

Fenntartási időszak:

2021.11.09.-2022.11.08.között a fenntartási időszakban vállaltuk, hogy a projektben megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatait hozzáférhetővé tesszük. Ezek az információk honlapunkon és facebook oldalainkon érhetőek el:

Önkénteskedés Ivádon

Civil faültetés

http://www.pergodebrecen.hu/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063877939346

https://www.facebook.com/hajdusagicooltura
Debrecen