KőrDáma Egyesület


https://www.facebook.com/hajdusagicooltura

     Projektösszefoglaló

A program 45hónapjának időtartama alatt (azaz 2016.08.01 - 2020.05.01-ig), összesen 30 dbközösségi önkéntes esemény megvalósítására került sor: : 12 db workshop, 4 dbképzés, 6 db családi hétvége, 2 db Hajdúsági Hagyományőrző fesztivál, 5 dbkisfilm készítés és 1 db kiadvány készítés.

Helyszínei: Debrecen, Derecske,Berettyóújfalu, Hortobágy, Nyíradony, Hajdúhadház, Báránd.

A projektbenrésztvevők: összes önkéntes résztvevő: 656 fő, ebből 390 fő nő. Összes 25 évalatti résztvevő: 398 fő, ebből 240 fő nő. Családtagok és egyéb érdeklődőklétszáma 300 fő.

A projektbenaz önkéntes programok és események során a résztvevők új ismereteket kaptak ahagyományőrző szervezetek működéséről, pénzügyi tervezéséről, melynekeredményeként szélesebb rálátásukkal és együttműködő hozzáállásukkal segíthetika lakókörnyezetükben működő társadalmi szervezetek munkáját, kisközösségekműködését.

A programokösszességével a honismereti és kulturális értékek generációkon átívelőmegőrzéséhez, népszerűsítéséhez és társadalmi hozzáadott értékek teremtéséhezkívántunk hozzájárulni. A részvevő fiatalok mellett, családtagok és érdeklődők,önkéntesek és kulturális szervezetek is bekapcsolódtak az integrált kulturálisesemények megvalósításába.

A projektmenedzsmentje a 45 hónap alatt önkéntesen látta el a szakmai és pénzügyifeladatok koordinálását, továbbá közreműködött a projekt eredményeinekelterjesztésében, valamint a nyilvánosság biztosításában.

A projektmegvalósítása során folyamatosan szem előtt tartottuk az Európai UnióEsélyegyenlőségi irányelveit, lehetőség szerint minden érdeklődő számárabiztosítottuk a részvétel lehetőségét.

Fenntartásiidőszak:

2021.11.09.-2022.11.08.között a fenntartási időszakban vállaltuk, hogy a projektben megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalataithozzáférhetővé tesszük. Ezek az információk honlapunkon és facebook oldalainkonérhetőek el:

Családi Nap Ivád

http://www.pergodebrecen.hu/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063877939346
Debrecen